اهمیت فلسفه و فلاسفه و درک انسان از هستی

نشست شنبه های حکمت و اندیشه ورزی

با حضور استاد اندیشمند، دکتر غلامحسین دینانی

با محوریت اهمیت فلسفه و فلاسفه و درک انسان از هستی

 

استاد دکتر دینانی در نشست« حکمت و اندیشه ورزی» بهاران خرد و اندیشه در تاریخ،۱۹/۵/۹۸، که در جمع علاقه مندان به اندیشه و دوستداران فلسفه سخن می گفت، با تعریف و یادآوری معنای فلسفه که ریشه در اندیشه های سقراط دارد، بیان داشتند: فلسفه چنانکه سقراط بزرگ گفته است، دوستداری حکمت و دانایی و آگاهی است؛ دوستداران فلسفه، محبان دانایی و حکمت هستند.

ایشان فلسفه ورزی و ورود به ساحت فلسفه را کار سخت و سترگ خواندند و اشعاری از عطار و سنایی و دیگر شعرا در خصوص سختی راه فلسفه وناخرسندی از فلسفه قرائت کردند.

دکترغلامحسین دینانی: فلاسفه با پرسش( چرا) سرکار دارد؛ و علم با پرسش (چگونه). فلسفه ماجراجویی های انسان است، ماجرا جویی با تاریخ و داستان فرق می کند، ماجرای فکر انسان ماجرای فکر فلسفی، ماجرای پرسش‌، ماجرای فلسفه است.

در ادامه دکتر دینانی به نقش مهم ابن سینا در فلسفه اشاره کردند و با بیان اینکه این سینا فیلسوف بزرگ، اگر چه ۵۸ سال بیشتر نزیستند، اما اثر بس بزرگ در فلسفه ورزی داشتند و حیف که کتاب ( الانصاف) ابن سینا که در باب فلسفه بود و می توانست راه فلسفه را دگرگون سازد و آینده فلسفه عوض کند، در حمله غزنویان و سلطان محمود به اصفهان و سوزاندن خانه ابن سینا، از بین رفته است. با وجود این ابن سینا در فلسفه نقش بی نظیری داشته است.

ایشان سپس به فلسفه ورزی اسپینوزا اشاره کردند و گفتند، از نظر اسپنوزا، فلسفه یک جریان سؤال است، فلسفه پرسش است؛ چرا جهان بجای اینکه نباشد، هست؟ این یک پرسش فلسفی است. پرسش های فلسفی پرسش های خاص و بنیادی هستند.

ترس و تنبلی دو عامل عدم علاقه مندی به فلسفه و فلسفیدن هستند، ترس پرسش از باورها و عقاید و تنبلی از سختی سؤالات فلسفی.

دکتر دینانی در همین راستا به شجاعت در فلسفیدن و فهمیدن اشاره کردند و گفتند، اگر چه با کانت زاویه دارم و مخالف هستم، ولی از این سخن کانت بسیار موافقم که : بشر شجاعت فهمیدن داشته باش . شجاعت فهمیدن، شجاعت اندیشیدن به باورها.

کنجکاوی بی پایان بشر مطلب دیگری بود که دکتر دینانی به تبیین اجمالی آن پرداختند. بشر کنجکاو بی پایان است و پیشرفت فیلسوف در همین پرسش و (چرا) است. فلسفه فعالیت عقل کنجکاو است.

فلسفه با پرسش( چرا) سرکار دارد؛ و علم با پرسش (چگونه). فلسفه ماجراجویی های انسان است، ماجرا جویی با تاریخ و داستان فرق می کند، ماجرای فکر انسان ماجرای فکر فلسفی، ماجرای پرسش‌، ماجرای فلسفه است.

در پایان این نشست اندیشه ورزانه، استاد دکتر دینانی به سؤالات حاضرین پاسخ دادند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *